ΚΡΕΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

Προστατεύει και ξεθαμπώνει τα κρύσταλλα των φαναριών. Επαναφέρει την φωτεινότητα.